Contact

Expertise Drs Jacqueline Klerkx

Orthopedagoog / GZ-psycholoog
Ik ben in 1987 afgestudeerd als orthopedagoge bij de Radboud Universiteit Nijmegen, met als specialisatie leer- en ontwikkelingsproblemen. In 1999 ben ik daarnaast in het BIG-register geregistreerd als GZ-psychologe. In mijn werk als orthopedagoge is er altijd specifieke aandacht geweest voor het kind waarbij het op school net allemaal wat anders loopt dan de ouders en de school zouden willen. Daarbij is voor mij zowel het perspectief van de school als het perspectief van de ouder van belang. Samen gaan voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen, dat is het mooiste beroep dat er is. Kernkwaliteiten zijn: betrokken, betrouwbaar, deskundig, oplossingsgericht en werken vanuit samenwerking.

Onderwijsadviseur
In mijn werk als onderwijsadviseur is het belangrijk om een verbinding te leggen tussen de verschillende niveaus binnen de school. Mijn uitdaging is steeds om mensen met een andere bril naar de situatie te laten kijken en daarmee een positieve verandering teweeg te brengen. Door een sterke en snelle analyse, een helder vertaalslag van theorie naar praktijk en eigenaarschap van de school, zijn trajecten en begeleiding steeds op maat en gericht op wat echt nodig is. Scholen geven aan mijn werkwijze te zien als nuchter, optimistisch en concreet.

Vertrouwenspersoon / Mediator
Iedere leerling heeft recht op een veilige school, ieder teamlid heeft recht op een veilige en integere werkplek. Als vertrouwenspersoon ben ik aangesloten bij Vertrouwenswerk.nl en bied ik samen met collega’s ondersteuning, advies en begeleiding bij ongewenste omgangsvormen op school, denk daarbij aan agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. In juni 2015 heb ik met succes de opleiding tot mediator afgerond. Mediation kan worden ingezet om gezamenlijk tot oplossingen te komen in situaties waar conflicten zijn ontstaan.

Ervaringsgebieden
 • Adviseren van leerkrachten, schoolteams en directies met name op het gebied van leerlingenzorg, zorgstructuur, gedrag, leerstoornissen, sociale veiligheid en passend onderwijs.
 • Vergroten van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht in het kader van de begeleiding van de individuele leerling of de groep
 • Adviseur in ondersteuningsteams/zorgteams van scholen
 • Adviseur van IB-ers in het kader van het opstellen van ontwikkelingsperspectieven
 • Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken
 • Oplossingsgericht werken
 • Vaststellen van onderwijsbehoeften van leerlingen en ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en maken van een plan van aanpak
 • Scholing van vertrouwenspersonen in het kader van anti-pestbeleid en sociale veiligheid op scholen
 • Externe vertrouwenspersoon bij aantal grote schoolbesturen
 • Invoeren meldcode bij kindermishandeling en huiselijk geweld
 • KiVa-trainer (bewezen effectief programma tegen pesten)
 • Voorzitter van Loket plein 013 (Samenwerkingsverband PO in de regio Midden Brabant): adviseren van ouders en scholen in verband met vragen over toelaatbaarheid voor SBO of SO of het samenstellen van onderwijsarrangementen aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen.