Contact

Tarieven voor onderzoek

Er zijn geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten voor onderzoek en begeleiding. Wanneer u wil weten of er (delen van) het onderzoek kunnen worden vergoed, kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar. Ook zonder verwijzing van de huisarts kunt u terecht. De kosten zijn dan geheel voor eigen rekening. Het tarief is in geval van individueel onderzoek vrijgesteld van BTW. In het eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van het aantal uren dat een traject in beslag zal nemen. Na de afronding van de werkzaamheden ontvangt u een factuur. De factuur dient binnen twee weken te zijn voldaan.

Een indicatie voor de kosten van het onderzoek:

  • Uitgebreid onderzoek naar intelligentie, gedrag en leren bestaande uit intakegesprek, klassenobservatie, kindgesprek, afname testen, rapportage en adviesgesprek op school: € 1100,-
  • Intelligentieonderzoek, rapportage en adviesgesprek: € 520,-
  • Intelligentieonderzoek, rapportage, klassenobservatie/kort aanvullend onderzoek en adviesgesprek: € 700,-
  • Onderzoek naar dyslexie of dyscalculie inclusief intelligentieonderzoek, onderzoek leerprocessen, rapportage en adviesgesprek: € 850,-
  • Onderzoek naar ADHD of ASS (stoornis binnen het autistische spectrum) inclusief intelligentieonderzoek, klassenobservatie, kindgesprek, afname testen, rapportage en adviesgesprek: € 950,-
  • Schoolkeuzeonderzoek: € 520,-
  • Klassenobservatie met adviesgesprek op school: € 320,-
  • Kindgesprek, klassenobservatie en adviesgesprek op school: € 420,-
It takes a village to raise a child (Afrikaans gezegde)