Over Jacqueline

Jacqueline Klerkx is in maart 2015 gestart als zelfstandig orthopedagoog, GZ-psycholoog, vertrouwenspersoon en onderwijsadviseur. Met passie voor het onderwijs en bijzondere aandacht voor de leerling waarbij het op school net allemaal wat anders loopt. Met het vertrouwen dat ik door mijn jarenlange ervaring en expertise wat te bieden heb. Met betrokkenheid en enthousiasme om, vanuit mijn visie om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, het verschil te kunnen maken voor leerlingen, ouders en scholen. Met mijn praktische, oplossingsgerichte instelling te kijken wat nodig is en wat daarbij in de aanpak passend is gezien de mogelijkheden van het kind, de ouders en de school.

Mijn achtergrond
Mijn achtergrond ligt in het onderwijsadvieswerk. Ik ben bijna 25 jaar als onderwijsadviseur actief geweest. Mijn specifieke deskundigheden liggen op het gebied van passend onderwijs, sociale veiligheid op school, leer- en gedragsproblemen bij kinderen, handelingsgerichte diagnostiek, oplossingsgericht - en handelingsgericht werken en begeleiding en advisering in ondersteuningsteams. Naast het voorzitterschap van het Loket van Plein 013 ben ik ondermeer werkzaam voor Vertrouwenswerk.nl en KiVa-trainer. Juni 2015 heb ik de opleiding tot mediator met succes afgerond.
Samen gaan voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen, dat is het mooiste beroep dat er is.