Consultatie

Tijdens een consultatiegesprek kunnen verschillende zaken aan de orde komen die spelen rond de leerling, de contacten met de ouders, de groep en de leerkracht. Consultaties kunnen zowel preventief als curatief worden ingezet. Er worden handelingsgerichte adviezen gegeven gericht op de vraag “hoe ondersteunt deze leerkracht dit kind in deze groep kinderen op deze school”. Consultatiegesprekken zijn een laagdrempelige manier om ideeën, vragen of twijfels die er liggen bij leerlingen om te zetten in bruikbare tips en adviezen voor in de groep.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)