Onderzoek – Start vanuit de school

De school neemt contact op voor het plannen van een gesprek. Vooraf brengt de school de ouders hiervan op de hoogte en vraagt hen toestemming (schriftelijk). Tijdens het gesprek wordt de hulpvraag nader verkend en bekeken op welke wijze een antwoord op de vraag kan worden gegeven.

Mogelijkheden zijn:
 • een observatie in de groep
 • een onderzoek
 • één of meerdere gesprekken met de leerkracht
 • ondersteunende gesprekken met ouders en/of kind

In dit gesprek worden ook afspraken gemaakt op welke wijze ouders betrokken worden bij het begeleidings- of onderzoekstraject van hun zoon of dochter. De leerkracht vult samen met de interne begeleider van de school het aanmeldingsformulier in. Ook de ouders vullen een aanmeldingsformulier in.

Gesprek met ouders
In het gesprek met de ouders zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen zoals:
 • de reden voor de aanmelding
 • de ontwikkeling van het kind en het gedrag thuis
 • de schoolloopbaan tot nu toe
 • in welke richting ouders oplossingen zoeken
 • een schets van het onderzoekstraject

Onderzoek
Wanneer gekozen wordt voor onderzoek vindt dit op school plaats.

Een onderzoek kan bestaan uit:
 • een observatie in de klas of tijdens buitenspel
 • een didactisch onderzoek: hoe en op welk niveau een kind leest, rekent of schrijft.
 • een intelligentieonderzoek: dit geeft informatie over het intelligentieniveau en de sterke en zwakke kanten hierbinnen
 • een gesprek met het kind
 • onderzoek naar kenmerken van dyslexie of dyscalculie
 • gedragsvragenlijsten: een lijst door een ouder, een leerkracht of door een kind zelf ingevuld geeft informatie of er signalen zijn die wijzen op emotionele en/of gedragsproblemen
 • neuropsychologisch onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van geheugen of aandacht
 • een afname van de NIO ter ondersteuning bij de keuze van (vervolg)onderwijs.

Adviesgesprek
Na de observatie of het onderzoek vindt een gesprek plaats met ouders en school waarin de uitkomsten van het onderzoek worden besproken. Op basis hiervan zal gezocht worden naar een passende begeleiding. Na het gesprek wordt een samenvattende rapportage gemaakt.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)