Gesprekken met leerlingen

Door met een kind gesprekken te voeren over hoe zij aankijken tegen het werk dat ze doen, wat ze daarin moeilijk vinden en hoe dat op te lossen is, betrekken we hen actief bij hun eigen ontwikkeling. In gesprekken geven kinderen informatie die voor de leerkracht waardevol is om hun gedrag te begrijpen en een effectieve aanpak te bedenken. Kinderen voelen zich meer betrokken bij de aanpak en voelen zich verantwoordelijk, omdat zij zelf hebben bijgedragen aan het bereiken van de gestelde doelen.

In een eerste gesprek met kind wordt in kaart gebracht wat het kind allemaal goed afgaat en waar het graag wat beter in zou willen worden. In overleg wordt een (eerste) veranderwens uitgewerkt en wordt het proces gevolgd waarbij de focus ligt op het gedrag dat behulpzaam blijkt te zijn. Kernwoorden zijn realistische doelen en kleine stapjes. De trajecten zijn kortdurend, denk aan 2 tot 5 gesprekken.
Daarnaast kan ook de methodiek van Kids’ Skills worden ingezet. Kids’ Skills is een aansprekende manier om kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. Er wordt niet geanalyseerd waar het kind last van heeft, maar samen met het kind, en eventueel de ouders of leerkracht, wordt bedacht welke vaardigheid het kind zou kunnen helpen om minder last van zijn/haar probleem te hebben. Kenmerkend voor de aanpak is dat kinderen supporters vragen om hen te helpen en dat kleine successen gevierd worden.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)