Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften

Om duidelijk te krijgen wat er nodig is voor het kind en voor de leerkracht, kunnen de onderwijsbehoeften (wat heeft dit kind nodig om te leren en zich te kunnen ontwikkelen op school) en de ondersteuningsbehoeften ( wat heeft deze leerkracht in deze school nodig om het kind te laten leren en ontwikkelen) in beeld worden gebracht. Vervolgens kan een plan van aanpak worden gemaakt waar de leerkracht mee aan de slag kan.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)