Pesten

Pesten komt veelvuldig voor op scholen. Gesprekken met alle betrokkenen zijn belangrijk om te komen tot oplossingen. Het inzetten van een steungroep of supportgroep voor een leerling die gepest wordt, is een korte en krachtige oplossingsgerichte aanpak. De steungroep (een aantal geselecteerde leerlingen rondom het gepeste kind) en de betreffende leerling worden en aantal keren gecoacht. Uitgangspunten van KiVa, een bewezen effectief programma tegen pesten op school, worden indien wenselijk ingezet.

Kiva
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)