Opbrengstgericht observeren

Bij vragen op het gebied van gedrag, werkhouding en concentratie is een observatie een goed middel om een beeld te krijgen van het kind en de leerkracht in de klassensituatie. Observaties leiden vrijwel direct tot handelingsgerichte adviezen en resultaten.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)