Onderzoek - Start vanuit ouders

Nadat u contact hebt gezocht wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. In dit gesprek zullen een aantal onderwerpen aan de orde komen, zoals:
 • de reden voor de aanmelding
 • de ontwikkeling van uw kind en het gedrag thuis
 • de schoolloopbaan van uw kind
 • in welke richting u oplossingen zoeken

Aan het einde van het gesprek wordt de hulpvraag geformuleerd en zal met u besproken worden wat het vervolgtraject zal zijn. Daarbij zal een inschatting worden gemakt van de kosten. Binnen een week na het eerste gesprek ontvangt u een offerte en het aanmeldingsformulier. Na ondertekening van beide documenten start het traject.

Onderzoek
Wanneer gekozen wordt voor onderzoek vindt dit op school plaats, tenzij u dat nadrukkelijk niet wil. Het onderzoek kan uiteraard alleen op school plaatsvinden als de ouders van school toestemming hiervoor hebben gekregen. Een gesprek met de leerkracht of de interne begeleider kan deel uitmaken van de procedure.

Een onderzoek kan bestaan uit:
 • een observatie in de klas of tijdens buitenspel
 • een didactisch onderzoek: hoe en op welk niveau een kind leest, rekent of schrijft.
 • een intelligentieonderzoek: dit geeft informatie over het intelligentieniveau en de sterke en zwakke kanten hierbinnen
 • een gesprek met het kind
 • onderzoek naar kenmerken van dyslexie of dyscalculie
 • gedragsvragenlijsten: een lijst door een ouder, een leerkracht of door een kind zelf ingevuld geeft informatie of er signalen zijn die wijzen op emotionele en/of gedragsproblemen
 • neuropsychologisch onderzoek, bijvoorbeeld ten aanzien van geheugen of aandacht
 • een afname van de NIO ter ondersteuning bij de keuze van (vervolg)onderwijs.

Afhankelijk van de hulpvraag duurt een onderzoek één of twee ochtenden.

Adviesgesprek
De uitkomsten worden met u besproken. Op basis hiervan zal gezocht worden naar een passende begeleiding. Indien u dat wenst kan er ook een gesprek met de school plaatsvinden. Na het gesprek wordt een samenvattende rapportage gemaakt.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)