Diagnostiek / onderzoek

Binnen de handelingsgerichte diagnostiek wordt gezocht naar het antwoord op de vraag: Wat maakt dat deze leerling met zijn of haar mogelijkheden en beperkingen, uit dit gezin, in deze school, met deze leraar en deze medeleerlingen, tegen bepaalde problemen oploopt en hoe kan deze leerling het beste begeleid worden. Daarbij worden zowel de risicofactoren als de beschermende factoren in beeld gebracht en gekeken wat nodig is om weer een goede stap vooruit te maken in de ontwikkeling van het kind.

De diagnostiek begint met een hulpvraag van een leerling, van ouders of van de school. Na een uitgebreid intakegesprek met de betrokkenen zal de strategie worden bepaald. Indien nodig volgt daarna onderzoek in de vorm van observatie, testafnames of gesprekken. De kosten van de handelingsgerichte diagnostiek hangen af van de omvang van het onderzoek (zie tarieven).

Er kan onderzoek gedaan worden wanneer er bijvoorbeeld sprake is van:
  • lees-, spelling- of rekenproblemen
  • druk en of ongeconcentreerd gedrag
  • behoefte aan een betere aansluiting bij andere kinderen
  • onzekerheid of faalangst
  • pesten of gepest worden
  • teruggetrokken gedrag
  • onduidelijkheid over intelligentie en eventuele sterke en zwakke kanten
  • behoefte aan advies bij keuze van (vervolg)onderwijs.

Zowel scholen als ouders kunnen aanmelden voor onderzoek.
When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts. (Dalai lama)